Yaptığımız iş aynıbaktığımız araçlar değişti

Hayat ilişki ve iletişimse, biz de bu ilişkileri gözlemleyerek markaların iletişimlerini dijital araçlarla geliştirmeliyiz.

Ortak Sanatlar Dijital Medya Ajansı

Yaklaşık 12 yıldır istatistik, pazarlama iletişimi ve web teknolojileri öğrenen ve öğrendiklerini harmanlayarak projelere dönüştüren nev-i şahsına münhasır insanların buluştuğu bir ajans.

İşler + Referanslar

Doğrudan iş yaptığımız müşterilerimiz ve paydaşlarımızla birlikte hizmet verdiğimiz markalardan öne çıkanlar.

Yakın dönemde gerçekleştirdiğimiz web projeleri

ve daha fazlası için

bilgi@ortaksanatlar.com